Conclusies over Mapiq en BeSense

Alle panelleden bedankt voor jullie mening over Mapiq en BeSense! Aan dit onderzoek hebben 135 panelleden meegedaan. Dit zijn studenten die wel eens in Den Haag studeren.

Mapiq

Op de locaties Wijnhaven en Schouwburgstraat is het mogelijk om collegezalen te boeken om hier met medestudenten te werken of te studeren. Via het platform Mapiq kun je zien welke collegezalen beschikbaar zijn en kun je deze zelf reserveren.

  • Mapiq

Voldoende studieplekken zijn veruit het belangrijkst voor het studeren op de universiteit. Voor een kwart is het zien van de beschikbare studieplekken ook van belang. Voor één op de vijf studenten zijn de bezette ruimtes een reden om niet met medestudenten op de universiteit te werken.

70% is bekend met Mapiq, met name via het informatiebord bij de ingang, via posters en via medestudenten. Studenten maken vooral gebruik van Mapiq om de beschikbaarheid van de collegezalen te bekijken en om een collegezaal te reserveren. Dit wordt vooral gedaan bij groepsopdrachten. De meerderheid van de gebruikers is positief over Mapiq.

BeSense

Op de locatie Wijnhaven staat een digitale plattegrond BeSense waarop is aangegeven hoeveel studieplekken er nog beschikbaar zijn. Op de plattegronden is de beschikbaarheid met kleuren aangegeven: bezet (rood), vrij (groen) of mogelijk vrij (oranje). Deze plattegrond staat naast de hoofdingang.

  • BeSense

Zo’n 60% van de panelleden is bekend met de digitale plattegrond. Daarnaast zegt twee op de drie studenten BeSense persoonlijk relevant te vinden. Studenten waarderen het idee van BeSense, maar er heerst echter ook verdeeldheid over het nut en de noodzaak van het systeem. Daarnaast worden er vraagtekens gezet bij de accuraatheid van de informatie.