Privacy

Als je aan ons panel deelneemt, is je privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek. Het onderzoek in het Universiteit Leiden Panel wordt uitgevoerd met inachtneming van de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Bij hantering van deze code wordt voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien.


In het kort

In het kort komt dit erop neer dat je gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onderzoeken van Universiteit Leiden Panel. We zullen je gegevens nooit gebruiken om je iets te verkopen. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan onze opdrachtgever.


Geen verkoopdoel

Universiteit Leiden Panel probeert je niets te verkopen of aan te prijzen. Wij behandelen al je gegevens vertrouwelijk en gebruiken je gegevens niet voor verkoopdoeleinden. Je gegevens worden niet overgedragen aan derden.

Marktonderzoek, dus geen verkoop

Ruigrok NetPanel

Universiteit Leiden Panel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Ruigrok NetPanel is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en ESOMAR. Bovendien is Ruigrok NetPanel lid van de Research Keurmerkgroep en ISO gecertificeerd (ISO 20252 en ISO 26362 voor access panels).


Lid van de MOA

Als lid van de MOA houdt Ruigrok NetPanel zich bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy.


De internationale code voor het marktonderzoek

De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals:


Wat gebeurt er met mijn gegevens?


Hoe zit het met de beveiliging?


Voor meer informatie

  • Ruigrok NetPanel
  • MOAweb
  • Esomar