Conclusies naar aanleiding van panelonderzoek maart-april 2018

We willen alle panelleden van het Universiteit Leiden Panel bedanken voor het delen van hun mening. Aan het onderzoek (maart & april 2018) hebben 470 panelleden mee gedaan. Kort samengevat: de bekendheid en het gebruik van Pure zijn gestegen ten opzichte van de vorige meting. Daarnaast is transparantie en duidelijke communicatie essentieel. Panelleden zijn bekend met de Pure-aanbiedingen en -acties maar maken hier nog relatief weinig gebruik van. Redenen zijn omdat het niet aanspreekt of omdat er geen interesse in de aanbiedingen is. Afval scheiden wordt belangrijk gevonden en de intentie tot het scheiden van afval is er. Het scheiden van afval heeft meer potentie als het weinig moeite kost. Naar aanleiding van deze input gaat het UFB aan de slag met een aantal punten om de dienstverlening te verbeteren: