Conclusies over de verruimde openingstijden rondom tentamenperioden

We willen alle panelleden van het Universiteit Leiden Panel bedanken voor het delen van hun mening over de verruimde openingstijden. Aan dit onderzoek hebben 465 panelleden meegedaan. Dit onderzoek was enkel gericht op studenten die wel eens in Leiden studeren.

Dit onderzoek had als doel om te peilen of de huidige situatie van verruimde openingstijden rondom de tentamenperiode voldoet aan de wens van de studenten. Tijdens de tentamenperiode hanteert de Universiteit Leiden verruimde openingstijden. De locaties KOG, KOG Bibliotheek, Lipsius en Plexus zijn in de weekenden tot 22u ’s avonds open. Daarnaast zijn de cafés ook langer open.

Resultaten

De meerderheid van de panelleden studeert wel eens op de universiteit. Studenten die nooit op de universiteit studeren, doen dit vaak liever thuis. De panelleden die wel eens op de universiteit studeren, doen dit voornamelijk in de middag. De helft van de studenten vindt het belangrijk dat de locatie ‘s avonds open is, maar slechts een klein deel van de studenten maakt daar op dit moment al gebruik van.

De ruime meerderheid van de studenten is bekend met de verruimde openingstijden. Via het informatiebord en medestudenten is men vooral op de hoogte gebracht van de verruimde openingstijden. De helft vindt de communicatie hierover (zeer) duidelijk en zijn tevreden met de huidige manier van communiceren. Toch weet zo’n twee vijfde niet precies welke locaties er langer geopend zijn of wat de precieze openingstijden dan zijn.

De verruimde openingstijden zijn voor een derde van de studenten persoonlijk relevant. Minder druk, langer de tijd om te studeren en flexibiliteit zijn de belangrijkste redenen. Een derde vindt de verruimde openingstijden niet relevant. Ze zijn tevreden met de huidige openingstijden, hebben op andere momenten tentamens, vinden het te druk (lawaai, weinig plek), of studeren liever in de ochtend. Een derde van de studenten heeft wel eens gebruik gemaakt van de verruimde openingstijden; een op de vijf studenten is het van plan.

Naar aanleiding van deze input heeft het UFB de volgende conclusies getrokken: