Conclusies over het onderzoek naar SharedDesk

Allereerst willen we de studenten die hebben meegedaan aan het onderzoek naar SharedDesk van enorm bedanken! Door jullie input hebben we een beter beeld van jullie wensen voor een reserveringssysteem. Aan dit onderzoek hebben in totaal 71 panelleden meegedaan. UFB heeft het reserveringssysteem SharedDesk opgezet waarmee studenten op de universiteit studieplekken kunnen reserveren. Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen wat de algemene behoeften van studenten zijn rondom het reserveren van studieplekken, en specifiek welke behoeften studenten hebben rondom het reserveren met SharedDesk. Aan de hand van dit onderzoek zal UFB op basis van de kwantitatieve resultaten keuzes maken voor de verdere optimalisatie van SharedDesk.

  • SharedDesk
  • SharedDesk

Samenvatting

Het merendeel van de studenten maakt gebruik van studieplekken. Tijdens tentamentijd maken ze er frequenter gebruik van en staan ze positiever tegenover het reserveren. Studenten zijn hier met name positief over omdat reserveren hen een plek garandeert, zelfs in drukke periodes. Een deel is negatief vanwege het missen van spontaniteit en het onpraktische systeem. De behoefte aan het reserveren van een studieplek is verspreid. Ongeveer een derde heeft hier veel behoefte aan, een derde niet veel maar ook niet weinig, en een derde weinig.

Over het algemeen zijn studenten tevreden over SharedDesk. De meeste standaard functies van het systeem zijn duidelijk. Sommige studenten geven aan dat het onduidelijk is dat de ‘witte stoelen’ vrij beschikbaar zijn zonder reservering. Zij gaan ervan uit deze plekken überhaupt niet beschikbaar zijn voor studenten. De ‘witte stoelen’ zijn studieplekken die je nooit hoeft te reserveren, ook niet tijdens tentamentijd.

• Klik hier voor meer informatie over wanneer je welke plekken moet reserveren.

Een groot deel van de studenten is ontevreden over dat er een maximum is op het aantal uren dat ze per keer kunnen reserveren. Liever willen ze langere reserveermogelijkheden, of zelf kunnen bepalen wanneer en voor hoe lang hun reservering duurt. Een reserveersysteem waarbij studenten 1 tot 3 dagen van tevoren kunnen reserveren, past het meest bij de behoefte van de student.

Ontwikkelingen

Naar aanleiding van jullie ervaringen hebben we twee wijzigingen in SharedDesk doorgevoerd:

• Je kunt nu 2 dagen vooruit boeken in plaats van 1 dag • Je kunt een reservering maken voor 5 uur in plaats van 4 uur. We houden voorlopig vast aan de maximumduur van een reservering zodat iedereen de kans krijgt om een studieplek te kunnen reserveren.

Jullie overige ervaringen nemen we mee in toekomstige ontwikkelingen van het reserveringssysteem. We zijn druk bezig met de volgende fase van het systeem en we zorgen ervoor dat jullie ervaringen met SharedDesk daar een plekje in krijgen.