Conclusies over het onderzoek naar de donatiebakken voor statiegeld flesjes

Allereerst willen we de studenten bedanken die hebben meegedaan aan het onderzoek naar de donatiebakken voor statiegeld flesjes! Dankzij jullie input hebben we een beter beeld gekregen van de bekendheid en ervaringen met de donatiebakken en welke mogelijke verbeterpunten er zijn. Aan dit onderzoek hebben 110 panelleden uit het Universiteit Leiden Panel meegedaan.

Vanaf de zomer 2021 geldt er in Nederland statiegeld voor kleine plastic flesjes. Universiteit Leiden biedt bij haar verschillende horecagelegenheden de mogelijkheid om zulke flesjes te verzamelen in donatiebakken. De opbrengst van de donatiebakken gaat naar de Plastic Soup Foundation. Op dit moment verdwijnt er naast de plastic flesjes ook veel gewoon afval in de donatiebakken. Dit onderzoek geeft inzicht in de bekendheid van én ervaring met de donatiebakken en welke mogelijke verbeterpunten studenten zien om het verstoren van de afvalstroom tegen te gaan.

Samenvatting resultaten

De bekendheid van de donatiebakken onder panelleden is beperkt. De helft van de panelleden is niet bekend met de donatiebakken op Universiteit Leiden. Wel vinden de meeste panelleden de donatiebakken een goed initiatief en voor een goed doel.

Redelijk wat panelleden geven aan (bijna) nooit een leeg statiegeldflesje te hebben. Indien ze dit wel hebben dan leveren ze het zelf in voor statiegeld. Van de panelleden die bekend zijn met de bakken, heeft twee vijfde wel eens een statiegeldflesje gedoneerd. Een enkeling doet dit altijd als ze een statiegeld flesje hebben. Daarnaast zijn er meerdere panelleden die nog niet bekend waren met de donatiebakken, die aangeven in de toekomst gebruik te maken van de donatiebakken (67%).

Redenen die genoemd worden om de donatiebakken niet te gebruiken zijn de onduidelijkheid over het goede doel en het niet terugkrijgen het statiegeld. Het steunen van een goed doel werkt juist stimulerend voor andere panelleden om de bakken wel te gebruiken.

De informatiewikkel op de bak is volgens 60% van de panelleden duidelijk. Toch is er ook onduidelijkheid over wat er precies in de bak mag. Dit, en geen zin hebben om om te lopen, zijn de meest verwachte redenen waarom andere studenten afval in de donatiebak gooien.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek blijkt dat verduidelijking van het design, het optimaliseren van de plaatsing en het plaatsen van andere afvalbakken in de buurt van de donatiebak kan helpen bij het verminderen van afval in de donatiebak. Momenteel wordt er gewerkt aan het realiseren van verbeteringen.

We zijn erg blij met alle tips en gaan kijken wat er mogelijk is.

Wikkelvernieuwd

Er is al begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe wikkel voor de donatiebakken. Deze zijn binnenkort terug te vinden op de donatiebakken op de universiteit.